Schulden: een groot risico voor gezondheid en veiligheid

Iedere organisatie kan te maken krijgen met een werknemer die in financiële problemen zit. Volgens onderzoek ontdekken werkgevers vaak pas laat wat er speelt en aarzelen ze om in gesprek te gaan en hulp te bieden. Dat is jammer, want betere signalering en een actievere houding kunnen helpen de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid te beperken.

Volgens onderzoek uit 2020 denkt ongeveer een derde van alle werkgevers dat een deel van hun werknemers zich grote zorgen maken over hun persoonlijke financiële situatie. Bij grotere werkgevers is dat zelfs meer dan de helft. Het is daarom des te opvallender dat werkgevers vaak pas laat écht op de hoogte zijn, en lang aarzelen om het gesprek aan te gaan. Informatieverzoeken van deurwaarders en loonbeslagen zijn voor velen de belangrijkste signalen dat er iets mis is. Deze treden echter pas op bij serieuze betalingsproblemen. In de praktijk zijn er dan al geruime tijd problemen en grote zorgen. En dus ook gezondheids- en veiligheidsrisico’s.

Geldzorgen leveren tal van risico’s op

Want één ding staat vast: geldzorgen gaan mensen niet in de koude kleren zitten. Werknemers met financiële problemen hebben vaker stressklachten en concentratieproblemen. Die leiden tot ziekteverzuim, productiviteitsverlies en veiligheidsrisico’s voor de werknemer zelf én zijn collega’s. Daarnaast moeten werkgevers bedacht zijn op verhoogde risico’s op diefstal, fraude, omkoping en chantage. En komt het tot loonbeslag, dan leveren de extra administratieve handelingen hoe dan ook kosten op. Alle reden dus om als werkgever juist wél heel alert te zijn op vroege signalen en actie te ondernemen om werknemers te helpen.

Bij veel werkgevers valt nog winst te boeken

Op dit terrein is nog een wereld te winnen. Ruim 80% van de werkgevers heeft geen beleid voor ondersteuning van werknemers met financiële problemen. Zelfs van de grote en middelgrote organisaties heeft maar 25% zo’n beleid. Essentiële onderdelen van een effectieve aanpak zijn goede informatievoorziening, een lage drempel om in gesprek te gaan en tijdige verwijzing naar externe hulpverleners. Werknemers moeten weten dat hun werkgever kan helpen en wat die hulp inhoudt. En de werkgever moet zeker het gesprek aangaan, maar bij voorkeur zien te voorkomen dat hij zelf als hulpverlener optreedt.

Ook aan de slag met een schuldenbeleid?

EVI services biedt professionele ondersteuning voor persoonlijke interventies, maar ook workshops en trainingen voor leidinggevenden en HR-adviseurs. Zo maakt u werk van effectieve oplossingen én preventie door vroegtijdige signalering. Bel voor maatwerkadvies, we zijn u graag van dienst!

Wil jij hoger rendement met jouw team?

Ga direct aan de slag

SPOEDGEVAL?

24/7 ondersteuning bij personeelsproblemen

Wat kan jíj doen om het beste uit jouw team te halen?