Spoedeisend contact

Geen paniek, blijf rustig.
Neem contact op met de juiste instantie.

Brand en bedrijfsongevallen

Bij spoed: bel 112.

Bij minder spoedeisende hulp: bel 0900-8844 voor politie of bel uw huisarts of andere deskundige.

Dodelijk arbeidsongeval

Bel direct 0800-5151.

Is er sprake van een dodelijk arbeidsongeval? Meld dit direct bij de Inspectie SZW. Die is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Overval of  traumatische gebeurtenis

Bel slachtofferhulp: 0900 0101.

Neem bij een overval of een andere traumatische gebeurtenis, contact op met slachterofferhulp.nl

Bel Emergenz: 0800-777 4444 *

Indien slachtofferhulp jouw mensen niet snel genoeg kan helpen, dan kun jij je 24/7 bij Emergenz melden. Deze zijn binnen 2 uur ter plaatse. 
* Let op: aan de inzet van Emergenz zijn kosten verbonden.
Bekijk hier de procedure.

Ernstig arbeidsongeval

Bel 0800-5151, of vul het online meldformulier in.

Krijgt jouw werknemer een ongeval met een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel als gevolg? Meld dit dan direct bij de Inspectie SZW.

Ernstige gaslucht of giftige verontreiniging

Bel 112 en jouw arbodienst.

Vraag jouw arbodienst of de inzet van een arbeidshygiënist of veiligheidskundige nodig is.

Besmetting

Meld dit binnen 2 uur bij Prikpunt: 088-77 454 63 *

In geval van mogelijke besmetting van jouw werknemer. Bijvoorbeeld door een prikaccident, bijten, krabben, spugen, spat, etc? Meld dit binnen 2 uur bij www.vaccinatiezorg.nl/prikpunt/ (24/7 dienst)

*Let op: dit is een betaalde dienstverlening

Ernstige conflicten

In combinatie met een ziekmelding: bel jouw arbodienst en vraag om advies.

Zonder ziekmelding: bel 085 – 401 65 22 www.eerstnaardemediator.nl  

SPOEDGEVAL?

24/7 ondersteuning bij personeelsproblemen

Wat kan jíj doen om het beste uit jouw team te halen?