Privacyverklaring

EVI Services biedt een platform / providerboog waar goede kwalitatief hoogwaardige interventies eenvoudig te vinden en te boeken zijn. We geven u graag toegang tot dit waardevolle platform. Onze medewerkers en samenwerkingspartners hebben hun jarenlange ervaring gebundeld en bieden een toegankelijke manier om interventies in te kopen.

Vanuit ons kantoor in Zierikzee, Dordrecht en Gorinchem gaan we pro-actief aan de slag met uw vragen en wensen. We willen u een totaaloplossing bieden voor alle vraagstukken op het gebied van gezondheid en werk.

EVI Services heeft de Regelhulp van de Algemene verordening gegevensbescherming gevolgd van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/welkom). Deze is in het leven geroepen om organisaties te ondersteunen bij het in kaart brengen van hun verplichtingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn volgens de AVG wettelijk verplicht de bezoekers van deze website duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens wij verzamelen en met welk doel.


Persoonlijke gegevens

EVI Services hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken alsmede met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

Verzamelen van gegevens

Bij gebruik van deze website kunt u ervoor kiezen om informatie aan te vragen, diensten te bestellen of offertes te ontvangen. In dat geval vragen wij u uw e-mailadres en sommige persoonlijke gegevens in te voeren.

Wij gebruiken uw gegevens slechts voor het op maat maken van een offerte, het toesturen van uw aangevraagde informatie, bij de goedkeuring van een offerte voor het uitvoeren van de dienstverlening, het toesturen van een klanttevredenheidonderzoek of voor het aangegeven gewenste contact.

Indien er geen aanleiding is voor vervolgcontact gebruiken wij uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven of door u aangegeven.

Indien u een account aanmaakt om een offerte aan te vragen, dan worden ingevulde gegevens bewaard voor een eventueel volgend bezoek. Zodat u deze gegevens niet opnieuw in hoeft te vullen. U kunt deze gegevens definitief laten verwijderen door contact met ons op te nemen en hiervoor een aanvraag te doen.

Wanneer u een aanvraag op onze website doet ten behoeve van een andere persoon, dan kan EVI Services er niet verantwoordelijk voor gehouden worden hoe u aan de ingevoerde (persoonlijke)gegevens bent gekomen. Wij gaan er van uit dat u een rechtsgeldige grond heeft om over de persoonsgegevens te beschikken.

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen.

Wij maken echter wel gebruik van Google Analytics. welke wij gebruiken om activiteiten naar, op en van de website te meten en inzichtelijk te maken. Het doel hiervan is om een duidelijk beeld te krijgen van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergave

 

Doel en verwerking van gegevens

EVI Services gebruikt de persoonsgegevens slechts conform de hiervoor beschreven doeleinden en procedures. Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat wij alleen de gegevens gebruiken die de bezoeker zelf actief heeft achtergelaten en dat we e-mailadressen of andere opgegeven gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten.


Websites derden

Deze website bevat van tijd tot tijd ook hyperlinks naar andere websites – die soms niet horen bij het domein www.evidigital.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgaan. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Inhoud van documenten van derden die op de EVI Services site worden aangeboden blijven voor rekening van de oorspronkelijke organisatie.


Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die door u zijn aangeleverd en door EVI Services worden gebruikt, in te zien. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. U heeft tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

 

Minderjarigen

Wij adviseren dat personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van de website.


Wijzigingen Privacyverklaring

EVI Services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring iedere keer te lezen als u gebruikt maakt van deze website zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

 

Cookieverklaring

We gebruiken alleen sessie cookies om voor gebruikers die ingelogd zijn gegevens te onthouden terwijl ze door de aanvraagomgeving heen lopen ten behoeve van het aanvragen van een offerte.


Privacy Reglement

EVI Services beschikt ook over een Privacy reglement, dit reglement is opvraagbaar per e-mail via info@eviservices.nl

SPOEDGEVAL?

24/7 ondersteuning bij personeelsproblemen

Wat kan jíj doen om het beste uit jouw team te halen?