RIVM brengt factoren in kaart die gezondheid beïnvloeden

Iedere werkgever wil graag dat zijn werknemers gezond zijn. Die gezondheid effectief beschermen en bevorderen is echter een complexe opgave, want tal van zaken hebben er invloed op. Het RIVM heeft deze complexe gelaagdheid nu voor vijf belangrijke oorzaken van gezondheidsproblemen in kaart gebracht. Dit kan werkgevers helpen bij het maken van keuzes in hun gezondheidsbeleid.

Vijf praatplaten maken inzichtelijk welke factoren invloed hebben op Problematisch alcoholgebruik, Psychosociale arbeidsbelasting, Bewegen, Voeding en Luchtkwaliteit. Dit geeft onder meer werkgevers en werknemers een beeld van wat zij kunnen doen om de gezondheid te beschermen en bevorderen. Maar het maakt ook duidelijk hoeveel (of hoe weinig) invloed zij op sommige factoren hebben. En hoe zwaar deze volgens wetenschappelijk onderzoek wegen. Het geheel onderstreept het belang van een integrale aanpak voor gezondheidsbevordering. Gezondheid is altijd afhankelijk van meerdere factoren, die zich voor werkgevers soms ver buiten de directe invloedssfeer bevinden. Denk naast de werkomstandigheden bijvoorbeeld aan de sociale omgeving van een werknemer, of aan zijn persoonlijkheid, woonsituatie en zelfbeeld.

Gezondheid is de uitkomst van een complex samenspel

De praatplaten zijn ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het ministerie van VWS. Ze sluiten aan bij zogenaamde exposoom-gedachte die zowel binnen de reguliere als de bedrijfsgezondheidszorg in opkomst is. Deze ziet gezondheid als uitkomst van een complex samenspel van blootstellingsfactoren. Het RIVM heeft dit samenspel nu dus in kaart gebracht voor vijf van zulke factoren. Volgens een Algemene toelichting bepalen deze ‘impactvolle determinanten’ samen ongeveer eenderde tot 40% van de Nederlandse ziektelast.

Platen geven ook inzicht in beschikbaarheid bewijs

Interessant voor werkgevers is dat het RIVM ook heeft geïnventariseerd hoeveel bewijs er is dat een bepaalde factor de gezondheid positief of negatief beïnvloedt. Dit kan helpen om gerichte keuzes te maken bij investeringen in de werkomstandigheden. Een goed voorbeeld is de praatplaat over Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Die geeft aan dat er ruim bewijs is dat een gebrek aan steun, hoge taakeisen en weinig autonomie negatieve invloed hebben. Voor leefstijlfactoren zoals weinig bewegen en onvoldoende slaap is de invloed op PSA aannemelijk, maar niet bewezen.

Zelf aan de slag met een effectief gezondheidsprogramma?

Onze adviseurs helpen u graag om voor uw organisatie in kaart te brengen wat écht het verschil maakt. Zo zetten ze u op het spoor van de juiste investeringen. Bel +31 (0) 854 017 060 of stuur een mail naar info@eviservices.nl, we zijn u graag van dienst!

Wil jij hoger rendement met jouw team?

Ga direct aan de slag

SPOEDGEVAL?

24/7 ondersteuning bij personeelsproblemen

Wat kan jíj doen om het beste uit jouw team te halen?