Monitor Arbeidsongevallen: nog veel winst mogelijk bij preventie

Van de 3.655 arbeidsongevallen die vorig jaar plaatsvonden was een fors deel met de juiste voorzorgsmaatregelen vrij eenvoudig te voorkomen geweest. Dit concludeert de Inspectie SZW in de Monitor Arbeidsongevallen 2020. Denk bijvoorbeeld aan het volledig uitschakelen van machines in plaats van de standby modus bij onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden.

De Monitor Arbeidsongevallen zet jaarlijks op een rij hoeveel ongelukken er tijdens het werk plaatsvinden en welke oorzaken en gevolgen ze hebben. In de cijfers voor 2020 zijn diverse duidelijke patronen herkenbaar.

  • Relatief veel ongevallen vinden plaats in kleine bedrijven en in de afvalverwerking, bouw, industrie en landbouw, bosbouw en visserij. In deze sectoren komt veel risicovol werk voor.
  • Jongeren tussen 15 en 24 jaar, werknemers van 55 jaar en ouder en uitzendkrachten zijn in verhouding vaak slachtoffer van ongelukken tijdens het werk.
  • Bij veel ongevallen vielen slachtoffers van hoogte of werkten ze met machines.
  • Door de coronapandemie werden in 2020 minder bedrijfsongevallen gemeld dan in eerdere jaren. Er werd meer thuis gewerkt en een deel van de bedrijven was volledig gesloten.

Veel ongelukken zijn eenvoudig te voorkomen

De belangrijkste conclusie van de Inspectie SZW is echter dat veel ongevallen vrij eenvoudig te voorkomen waren geweest. Werkgevers en werknemers verzuimen nog te vaak om goede preventieve maatregelen te nemen, ook als die vrij eenvoudig te realiseren zijn. Enkele voorbeelden:

  • De helft van de slachtoffers van ongevallen met machines verrichte schoonmaak of onderhoud terwijl de machine nog aan of op standby stond.
  • Veel ongevallen met machines ontstonden door betreding van de gevarenzone of gebrekkige fysieke afscherming. Bij bijna de helft was sprake van een combinatie van beide.
  • Veel ongevallen met ladders gebeurden doordat de ladder niet goed was beveiligd tegen wegschuiven of inklappen, niet goed was neergezet of ten onrechte werd ingezet.
  • Bij valpartijen van een dak, vloer of platform ontbrak regelmatig de randbeveiliging.
  • Veel werkgevers inventariseerden de risico’s niet of onvoldoende. Bij bijvoorbeeld aanschaf van machines overwogen ze ook lang niet altijd bronmaatregelen die het risico volledig wegnemen.

Vindt u ook dat ieder ongeval er één te veel is?

Wij ondersteunen u graag bij het inventariseren en aanpakken van risico’s in uw organisatie. Bijvoorbeeld door uw RI&E en plan van aanpak te laten toetsen door een hogere veiligheidskundige. Bel +31 (0) 854 017 060 of stuur een mail naar info@eviservices.nl, we zijn u graag van dienst!

Wil jij hoger rendement met jouw team?

Ga direct aan de slag

SPOEDGEVAL?

24/7 ondersteuning bij personeelsproblemen

Wat kan jíj doen om het beste uit jouw team te halen?