Opstellen inzetbaarheidplan

500,00

Meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Hoe bereik je dat? Organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun werknemers, plukken daar vaak de vruchten van. Een inzetbaarheidsplan geeft richting aan de stappen die de werknemer gaat zetten om aan zijn eigen inzetbaarheid te werken.

Heeft u een vraag? Bel gerust: +31 (0) 854 017 060
Of mail: info@eviservices.nl

Liever eerst een offerte?

Beschrijving

Wat en waarom

Organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun werknemers, plukken daar vaak de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Werknemers zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, maken stappen op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip, waarbij één van de definities is: ‘De mate waarin werknemers werk kunnen uitoefenen nu en in de toekomst binnen of buiten de huidige organisatie, in hun huidige functie of in een andere functie’. Optimaal inzetbare werknemers zijn werknemers die goede arbeidsprestaties leveren, gezond, gemotiveerd en competent zijn, en beschikken over een goede werk-privé balans.

Bron: npdi.nl

Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid

TNO ontwikkelde voor het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) diverse gevalideerde instrumenten om op niveau van werkgever en werknemer inzicht te geven in de inzetbaarheid van mensen en de dialoog aan te gaan over duurzame inzetbaarheid. Een van deze instrumenten in de Duurzame Inzetbaarheid Index (DIX). Dit is een instrument dat werknemers inzicht geeft in hun gezondheid en energie, vakkennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid plus werk-privé balans. Lifework is één van de partners van het NPDI en zet de DIX in voor het Inzetbaarheidsplan.

Inzetbaarheidsplan

De Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX) is een door TNO ontwikkelde en digitale vragenlijst. De vragen bestaan uit de onderdelen kennis en vaardigheden, motivatie, gezondheid, werk-privé en vragen naar de huidige en toekomstige inzetbaarheid van de werknemer. De scores zijn een weergave van de huidige persoonlijke beleving van de werknemer. Het invullen van de DIX duurt circa 25 minuten. Na het invullen van de DIX zijn de resultaten direct zichtbaar in scoretabel, waarna wij een toelichting op de scores geven met een bijbehorend persoonlijk advies. Het is geen diagnose, maar het geeft de werknemer concrete punten om te werken aan zijn duurzame inzetbaarheid.

De werkgever bepaalt samen met Lifework welke interventies worden aangeboden aan de werknemers om de doelstellingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid te behalen. Vervolgens stelt de werknemer op basis van de individuele score samen met een arbeidsdeskundige van Lifework zijn persoonlijk inzetbaarheidsplan op. In dit plan staat uitgewerkt welke doelen men nastreeft en welkacties nodig zijn om deze doelen te bereiken. Het maken van een plan geeft richting aan de stappen die de werknemer gaat zetten om aan zijn eigen inzetbaarheid te werken. Het plan heeft als doel dat de werknemer samen met de arbeidsdeskundige een keuze maakt voor een zinvolle interventie die bijdraagt aan de persoonlijke doelen en ambities. Gedurende de realisatie van het inzetbaarheidsplan (tijdsduur gemiddeld 6-12 maanden) vindt er tussentijds begeleiding plaats door de arbeidsdeskundige.

Na een afgesproken periode (van bijvoorbeeld 1 jaar) vullen de werknemers de DIX nogmaals is, om op werknemer-niveau maar ook op bedrijfsniveau de bereikte resultaten, vergeleken met de nulmeting, inzichtelijk te krijgen.

Meten

De werknemer krijgt toegang tot het Lifework-portaal waarin wordt gestart met de basis van het inzetbaarheidsplan: de door TNO ontwikkelde DIX-vragenlijst. Doel van deze vragenlijst is inzicht te krijgen in de duurzame inzetbaarheid van de werknemer.

Interventies

Lifework inventariseert welke faciliteiten gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid jouw organisatie al biedt voor haar werknemers. Complementair daaraan biedt Lifework een scala aan mogelijke interventies die ingezet kunnen worden voor jouw werknemers.

Op basis van de antwoorden van op de DIX-vragenlijst ziet de werknemer zijn score op de diverse factoren.

In het Lifework-portaal heeft de werknemer de beschikking over een module met doelen- en actieplan  voor elk van bovengenoemde factoren die de inzetbaarheid beïnvloeden. De werknemer stelt zelf doelen en vertaalt deze in concrete acties om mee aan de slag te gaan. Hierbij maakt de werknemer een keuze uit de mogelijke interventies. De werknemer legt vast wanneer de doelen bereikt moeten zijn en wat daarvoor nodig is.

Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige van Lifework bespreekt in een persoonlijk gesprek van een uur met de werknemer de uitkomst van de DIX-vragenlijst, de gestelde doelen en het actieplan.  Met als doel het creëren van bewustwording bij de werknemer, deze te motiveren om met de eigen duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan en daarbij de juiste interventies aan te reiken. Dit kan resulteren in het aanscherpen van de doelen en activiteiten en het verhogen van de motivatie om de doelen te bereiken. Daarnaast krijgt de werknemer X uur coaching gedurende de periode van het actieplan.

De werknemer krijgt gedurende een jaar toegang tot het Lifework-portaal en kan gedurende die tijd onbeperkt gebruikmaken van de module met doelen- en actieplan. Ook kan hij gebruikmaken van diverse aanvullende informatie  en tests.

Monitoren

Om het effect van het traject te meten brengt Lifework de ontwikkeling van de duurzame inzetbaarheid van jouw organisatie in kaart. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om dit proces te herhalen.

Vraag een offerte aan

Binnen 1 werkdag nemen we contact met je op.

Wat kan jíj doen om het beste uit jouw team te halen?