Mediation bij ziekteverzuim

2.400,00

Door een arbeidsconflict trekt jouw werknemer het niet meer. Hij meldt zich ziek! En wat doe je als jouw werknemer een ziekte heeft maar het conflict op de werkvloer staat zijn re-integratie in de weg? Geen dagelijkse kost voor een ondernemer. Ga niet zelf aan de slag! De Wet Verbetering Poortwachter is hier duidelijk over. Schakel als hulp onze mediator in. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. Het doel is te komen tot een oplossing waar beide partijen achter staan. In 85% van de gevallen lukt ons dat.

Heeft u een vraag? Bel gerust: +31 (0) 854 017 060
Of mail: info@eviservices.nl

Liever eerst een offerte? Vraag uw vrijblijvende offerte aan.

Beschrijving

Door een arbeidsconflict trekt jouw werknemer het niet meer. Hij meldt zich ziek! En wat doe je als jouw werknemer een ziekte heeft maar het conflict op de werkvloer staat zijn re-integratie in de weg. Geen dagelijkse kost voor een ondernemer. Ga niet zelf aan de slag! De Wet Verbetering Poortwachter is hier duidelijk over. Schakel als hulp onze mediator in. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. Het doel is te komen tot een oplossing waar beide partijen achter staan. In 85% van de gevallen lukt ons dat.

Hoe werkt het?
De mediator heeft een tot twee gesprekken met beide partijen om scherp te krijgen wat er aan de hand is en uit te leggen hoe mediation werkt. Hierna beslissen beide partijen of ze voor mediation gaan. De spelregels zijn simpel. De setting van de gesprekken moet zo veilig mogelijk zijn zodat ieder kan zeggen wat hem/haar dwars zit. De mediator is geen partij maar begeleidt het proces naar een uitkomst waar partijen zich in kunnen vinden. Hierna legt de mediator de gemaakte afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. De afspraken kunnen gericht zijn op verzoening of op afscheid.

Mocht een conflict uiteindelijk zelfs uitmonden in een gang naar de rechter, dan pleit het in het voordeel van diegene die meewerkt aan mediation. En dat zal de rechter meewegen. De investering in de mediator omvat niet alleen de mediationgesprekken maar ook het opstellen van de vaststellingsovereenkomst door de mediator.

Resultaat
Na mediation draait niemand meer om de hete brij heen. Mediation leidt tot duidelijkheid. Soms verzoening of het nog een laatste keer proberen. Maar soms ook van elkaar afscheid nemen of mogen advocaten de kwestie overnemen en de belangen verdedigen. In ieder geval kan iedereen verder, wat de volgende stap ook mag zijn.

Wij kunnen ons voorstellen dat je niet zomaar een mediation start. Wil je een vrijblijvend voorlichtingsgesprek, neem dan contact met ons op.

 

Extra informatie

Powered by

Eerst naar de mediator

Wat kan jíj doen om het beste uit jouw team te halen?